องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
12 มกราคม 2562 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562
   

การส่งเสริมความโปร่งใส

Details

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2561 อ่านรายละเอียด

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อ่านรายละเอียด 

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562 อ่านรายละเอียด

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2562 อ่านรายละเอียด

- รายงานความพึงพอใจ ปี 2562 อ่านรายละเอียด

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2563 อ่านรายละเอียด 

- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม อ่านรายละเอียด

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี พ.ศ.2563 อ่านรายละเอียด

- แจ้งข้อมูลการร้องเรียน ปี 2563 อ่านรายละเอียด

ผลการดาเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อ่านรายละเอียด

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อ่านรายละเอียด

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 อ่านรายละเอียด

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 อ่านรายละเอียด

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2564 อ่านรายละเอียด

- สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 อ่านรายละเอียด

- รายงานข้อมูลการร้องเรียน ปี 2564 อ่านรายละเอียด

 

 

   
© ALLROUNDER