องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
12 มกราคม 2562 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562
   

ฝ่ายบริหาร

Details

 


ข้อมูลผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0-5471-8931 ,089-956-9769

boss2561 resize
นายชยุต จิตรานนท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำต
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก

 

   
© ALLROUNDER