องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
12 มกราคม 2562 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562
   
Title Author Hits
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ Written by Super User Hits: 437
ฐานข้อมูล ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน Written by Super User Hits: 704
ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา) ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน - 25 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ อบต.น้ำตก Written by Super User Hits: 541
ภาพกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจฯ Written by Super User Hits: 807
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. Written by Super User Hits: 560
   
© ALLROUNDER