แนวทางปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต

Details
Category: ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
Published: Thursday, 04 October 2018 09:10
Written by Super User
Hits: 1389

แนวทางปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต

- คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- ผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน ปี 2561
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์การร้องเรียน ร้องทุกข์

ช่องทางการร้องเรียน (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์)