องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
12 มกราคม 2562 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562
   

เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก

Details

เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อ่านรายละเอียด
โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก (บริหารท้องถิ่นระดับกลาง) อ่านรายละเอียด
โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) อ่านรายละเอียด
โครงสร้างกองคลัง (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) อ่านรายละเอียด
โครงสร้างกองช่าง (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) อ่านรายละเอียด
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อ่านรายละเอียด

   
© ALLROUNDER